Privacy

 


Privacy statement Female Goals
 
In dit statement leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Mocht u naar aanleiding van dit statement vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via onze algemene contactgegevens, zie hieronder.

 

Onze contactgegevens:

 

info@femalegoals.nl

 

Tel: 06-14878276

 

Takkebijster 17

 

4817 BL Breda

 

KVK:72667087

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw voor verschillende doeleinden:
– Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Dat betreft onder andere uw contactgegevens om met u te communiceren en uw adres- en financiële gegevens om aan u te kunnen factureren.
– Wij gebruiken uw contactgegevens daarnaast om u in een voorkomend geval te kunnen benaderen voor promotionele activiteiten en/of nieuwsbrieven.
– In het geval van blessure of zwangerschap zullen wij met uw toestemming een aantekening maken in uw persoonlijke account om ervoor te zorgen dat u kunt sporten terwijl wij rekening houden met uw blessure of zwangerschap, ter voorkoming van (verdere) blessures. Wij vermelden zoveel mogelijk enkel de functionele beperking en niet de medische achtergrond.

 

Doorgifte persoonsgegevens
Wij geven uw persoonsgegevens door aan andere partijen:
– Onze cloudserviceprovider. De cloudserviceprovider verwerkt in onze opdracht de persoonsgegevens en is verwerker van deze gegevens.
– Onze fitness software. De fitness software gebruiken wij voor een deel voor facturatie, ledenadministratie, coaching en roostering.
– Onze mailingprovider. Via onze mailingprovider versturen wij belangrijk nieuws en/ of eventuele commerciële boodschappen. U kunt zich hiervoor altijd uitschrijven.
– Onze website. Aanmeldingen voor proefweken geschieden via onze website waarop vervolgens een doorkoppeling wordt gemaakt naar onze fitness software.

 

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) liggen. EER-landen zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
De persoonsgegevens worden maximaal 7 jaar bewaard of verwijderd wanneer u een verzoek voor verwijdering indient. Ook bij het opzeggen van een lidmaatschap of het verlopen van een rittenkaart staan uw gegevens nog in ons bestand, wel onder inactief.

 

Welke rechten heeft u?
U heeft als betrokkene de volgende rechten:
– U heeft het recht om te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
– U heeft het recht om te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.
– U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens gewist worden.
– U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u uw persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).
– Als uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Als uw persoonsgegevens op een andere basis verwerkt worden (bijvoorbeeld om u juridisch te adviseren of ter onderbouwing of weerlegging van aansprakelijkheid) dan zullen uw persoonsgegevens op deze andere grond verwerkt blijven worden.
– U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u meent dat wij een inbreuk maken op uw rechten met de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

U kunt een dergelijk verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@femalegoals.nl. Wij kunnen u vragen om nader bewijs van uw identiteit te leveren alvorens wij uw verzoek in behandeling nemen.